עמדת מדעים

גורדון פדגוגיה חדשנית

רוצים שתהיה לתלמידיכם הזדמנות ללמוד מדעים בדרך חוויתית ומעניינת?
העמדה תאפשר העמקה וחקר בנושאים מדעיים שונים, תוך קידום למידה עצמאית ומעורבות הלומדים בשימוש בכלים טכנולוגיים מגוונים.

נקה